IMUNITA a Omezení

V dřívějších Ohtách fungovali karty trestů, které byly používány pouze při porušení pravidel. V roce 2013 jsme zavedli IMUNITU, která nás pro následující léta donutila karty trestů probrat, upravit a udělat z nich karty omezení.

Nová soška IMUNITY od roku 2017

Imunita a jak funguje

Imunita je novým zpestřením Ohty, lze ji získat pouze v bojích, které jsou vyhlášeny jako boje o imunitu. Nárok na ní má kmen, který boj o imunitu vyhraje. Imunita zůstává v držení kmene až do jejího použití, nejdéle však 5 bojů.

A jak že vlastně funguje? Vzdáním se Imunity kmen vykoupí svého člena z Omezení, kterým byl postižen.

Omezení

Omezení lze získat dvěma způsoby:

  1. porušením pravidel (navíc kmen ztratí 3-6 bodů)
  2. bojem omezení (kmen, který tento boj vyhraje, určí kdo a z kterého kmene bude omezen)

A jak že vypadají omezení?

  • Vyber si někoho ze svého kmene, s tím budeš na 3 boje spoután(a).
  • 3 boje budeš slepý(slepá).
  • 3 boje budeš mít svázané ruce.
  • 3 boje budeš mít svázané nohy.
  • 3 boje smíš používat pouze levou ruku.
  • 3 boje smíš používat pouze pravou ruku.
  • Trest ti určí ostatní účastníci OHTA O KUIVIE-LANKASSE.
  • Vylosuj si ještě dvě karty a stihnou tě oba tresty.

Pokud někdo poruší omezení tahá si místo něj další dvě karty. Pokud nebude určeno jinak, tak ten(ta) kdo má omezení se běžně zapojuje do dalších bojů. Pokud to, že má omezení bude nějak ztěžovat nebo znemožňovat jeho snahy, tak je to jedině dobře.

Pokud se někdo nebude zapojovat do bojů, nebo to bude svému kmeni úmyslně kazit, může ho kmen navrhnout na omezení (což je nepravděodobné) či se ho zbavit jako otroka výměnou s jiným kmenem za nějaké vybavení.

S uvrhnutím člena kmene do otroctví musí souhlasit všichni zbývající členové kmene.