Ohta R&R>

OHTA byla už prapůvodně plánována pro rangers, rovery a vedoucí. A tomu odpovídají i její drsnější úkoly.

Kdo se může k OHTA R&R> přihlásit? Jakýkoliv člen Junáka (i nečlen, pokud se přhlašuje s nějakým členem) starší 15ti let. Dříve platilo, že mladší pouze s písemným souhlasem rodičů, to zavedením OHTA Junior odpadá.

Jak se k OHTA R&R> přihlásit? V roce jejího konání bude na těchto stránkách vystaveno přihlašování, po zadání potřebných údajů do formuláře, je přihlášení hotové. A můžeš se těšit že ti brzo (v dostatečném předstihu) v mailu přistane e-mail s instrukcemi.

Co víc psát? Asi už nic, pokud se chceš o OHTA dozvědět více, zapátrej v její historii.